Rocznica wyzwolenia Stęszewa spod okupacji niemieckiej

25 stycznia br. Stęszew obchodził 73 rocznicę wyzwolenia miasta spod okupacji niemieckiej. Oswobodzenie ziem naszej Małej Ojczyzny przez Armię Czerwoną dokonało się po stoczeniu potyczek strzeleckich między innymi w rejonie zakładów roszarniczych czy w pobliżu nie istniejącego dzisiaj kościoła ewangelickiego, na którego wieży żołnierze niemieccy umieścili stanowisko obserwacyjno-snajperskie. Natomiast duże straty wycofujące się jednostki niemieckiego Wehrmachtu poniosły w rejonie cmentarza – w wyniku ostrzału artyleryjskiego prowadzonego przez Rosjan z okolic Krąplewa.

73 rocznicę wyzwolenia miasta spod okupacji III Rzeszy niemieckiej stęszewskie instytucje kultury  - Muzeum Regionalne oraz Biblioteka Publiczna uczciły w dniu 25 stycznia br. (czwartek) złożeniem wiązanek kwiatów przez dyrektorów placówek, p. Katarzynę Jóźwiak i p. Alicję Skrzypczak. Zachęcamy przy tej okazji mieszkańców Stęszewa, aby oprócz rocznic narodowych i państwowych, świętowali także ważne wydarzenia lokalnej historii. Są one bowiem równie ważne w budowaniu trwałej świadomości patriotycznej zwłaszcza wśród najmłodszych pokoleń naszych Rodaków. 

Wyzwolenie - 25 styczna - rocznica 1
Wyzwolenie - 25 styczna - rocznica 2

Stęszew 2014