Wernisaż wystawy "Państwowy Ośrodek Maszynowy w Stęszewie"

Wystawa poświęcona Państwowemu Ośrodkowi Maszynowemu jest czwartą z kolei wystawą zorganizowaną w cyklu „Dawne zakłady pracy Stęszewa”. Poprzednie wystawy były poświęcone Stęszewskiej Spółdzielni Meblarskiej STEMEB, Zakładowi Doświadczalnemu Roszarnictwa oraz służbie zdrowia. Historia tych wszystkich zakładów wiąże się nierozerwalnie z przeszłością naszego miasta, z dziejami rodzin tu mieszkających i zasługuje na to, aby pozostała w pamięci naszych następnych pokoleń. To w tych firmach poznawali się ludzie, nawiązywano przyjaźnie, zakładano nowe rodziny.

Ekspozycja dotycząca stęszewskiego POM-u powstała ze zbiorów: Teresy Hofman, Tomasza Balcerka, Grzegorza Płócienniczaka, Henryka Krzyżańskiego, Zbigniewa Grześkowiaka, Władysława Fornalika., Romana Kwiatka, Renaty Bręk, Zbigniewa Tomaszewskiego Elżbiety i Jana Borszów oraz Muzeum Regionalnego w Stęszewie.

Wernisaż wystawy, który odbył się w dniu 17 października br. zgromadził – podobnie jak w przypadku poprzednich ekspozycji o zakładach pracy – bardzo dużą liczbę gości. Zdecydowaną większość wśród przybyłych stanowili byli pracownicy Państwowego Ośrodka Maszynowego, dla których uroczystość w muzeum była znakomitą okazją do spotkania po latach. Rozmowom i wspomnieniom nie było końca, dlatego na spokojne i wnikliwe obejrzenie zgromadzonych eksponatów niemal wszyscy zaproszeni goście przeznaczyli sobie dodatkową wizytę w murach muzealnych. Na zwiedzanie wystawy dotyczącej POM-u w Stęszewie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy w terminie do 31 maja 2018 roku w godzinach otwarcia Muzeum, tj. od wtorku do niedzieli, w godzinach 10:00-14:00. Życzymy niezapomnianych wrażeń!

k 31
k 32
k 33
k 34
k 35
k 36
k 37
k 38
k 40

Stęszew 2014