Zajęcia nt. zwyczajów świątecznych 2

W grudniu 2017 roku w Muzeum Regionalnym w Stęszewie odbywały się zajęcia dotyczące zwyczajów świątecznych i wigilijnych, w których uczestniczyły grupy uczniów z poznańskich szkół podstawowych. Spotkania te już po raz kolejny zorganizował poznański przewodnik wycieczek Maciej Rosa i podobnie jak w poprzednich latach cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Oprócz zaznajamiania się z obrzędami Świąt Bożego Narodzenia, dzieci miały też okazję poznać historię ziemi stęszewskiej. Uczniom towarzyszyli także rodzice, którzy wysłuchiwali opowieści o dziejach Stęszewa z niemniejszym zaciekawieniem. Po wizycie w Muzeum Regionalnym w Stęszewie, goście z Poznania wyruszyli na zwiedzanie fabryki bombek w Rostarzewie pod Wolsztynem. 

s dzieci muzeum 1
s dzieci muzeum 2
s dzieci muzeum 3
s dzieci muzeum 4
s dzieci muzeum 6
s dzieci muzeum 8
s dzieci muzeum 9
s dzieci muzeum 10

Stęszew 2014