Sale wystawowe

IMG_0835

Muzeum Regionalne w Stęszewie posiada dwie sale ekspozycji stałej, na których została zobrazowana historia Ziemi Stęszewskiej. Zwiedzanie Muzeum rozpoczyna się od wystawy etnograficznej, na której zgromadzono przedmioty codziennego użytku w postaci skrzyń posażnych, narzędzi, wyrobów i sprzętów rzemiosła wiejskiego, instrumenty muzyczne między innymi charakterystyczne dla Wielkopolski dudy, oraz tutejsze stroje ludowe. Na ekspozycji znalazły również swoje miejsce używane dawniej przez miejscowych rzemieślników stare maszyny: szewska, rymarska i krawiecka. 

IMG_0846

Intrygujące dla wielu zwiedzających są stare, żelazne drzwi, umieszczone na ścianie komina. Pochodzą one najprawdopodobniej z nieistniejącego już w Stęszewie murowanego zamku, wzniesionego w XV wieku. Uzupełnienie ekspozycji stanowią meble typu Biedermeier z XIX wieku, a dodatkowo na etnograficznej sali ekspozycyjnej funkcjonuje też galeria przedstawiająca fotografie dawnego Stęszewa.       Druga sala ekspozycji stałej obejmuje wystawę dokumentującą historię miasta od momentu uzyskania praw miejskich w 1370 roku do dnia dzisiejszego. Są na niej zgromadzone przede wszystkim dokumenty, zdjęcia, sztandary czy pieczęcie i znaki rzemieślnicze. Wyeksponowano tutaj pamiątki po Bractwie Strzeleckim założonym w 1752 roku (unikatowe księgi protokolarne, kasowe, trafarów, szarfy królewskie z klejnotami króla i wicekróla kurkowego oraz  sztandar z 1752 roku). Swoje miejsce w tej sali znalazły ponadto eksponaty dotyczące udziału Steszewian w walkach narodowo-wyzwoleńczych: mundur kombatancki Powstańca Wielkopolskiego, pamiątki z okresu II wojny światowej (m. in. dwa listy pożegnalne osób więzionych w areszcie śledczym przy ul. Młyńskiej w Poznaniu, gdzie też zostali straceni) czy dokumenty i zdjęcia dotyczące stęszewskiego uczestnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku – porucznika Andrzeja Gmerka.  

IMG_0871

Zachowało sie również wiele pamiątek po istniejących niegdyś w mieście organizacjach. Przede wszystkim były to cechy rzemieślnicze: kuśnierski (założony w 1606 roku), rzeźnicki (zał. 1739) czy piekarski (zał. 1860). Pozostały też zbiory po Towarzystwie Młodych Przemysłowców (funkcjonującym od 1876 roku), Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” (zał. 1912) czy szkole katolickiej. 

Dodatkowo w holu wejściowym Muzeum znajduje się ciekawy eksponat w postaci kasy pancernej, wyprodukowanej w XIX wieku w Berlinie, która trafiła do Muzeum z Banku Ludowego, istniejącego dawniej w Stęszewie.

Na piętrze muzealnego budynku mieści się sala wystaw czasowych, gdzie cyklicznie urządzane są ekspozycje historyczne bądź artystyczne. 

Stęszew 2014